• De kernaktiviteiten van Gofield&Only

  • Aankoop en verkoop van winkelpanden/-portefeuilles
  • Aankoop en verkoop van kantoren/-portefeuilles
  • Aan en verkoop van woning portefeuilles
  • Huur en verhuur van winkelpanden op A1 locaties
  • Huur en verhuur van kantoren
  • Huurprijsherzieningen (303- procedures)
  • Projectmatige verhuur
  • Commercieel beheer
  • Taxaties
  • Faillissement begeleiding